home homehome    
     
  home
         
         
 
Waarden

Waarvoor staat en waarin gelooft b4Transformation?


Openheid
b4Transformation wil een open sfeer creëren, die uitnodigt tot
participatie en leidt tot vertrouwen.

Eenvoud
b4Transformation houdt de zaken eenvoudig en transparant en
zorgt voor duidelijke communicatie en begrijpelijk taalgebruik.

Verbinding
b4Transformation brengt verbinding tot stand tussen mens en
organisatiedoelen, mensen onderling en mens met zijn eigen ‘ik’.
Deze verbinding is essentieel voor het bereiken een succesvolle
transformatie.

Bezieling
b4Transformation gelooft dat geïnspireerde mensen zich gemotiveerd
voelen tot actie en verbonden zijn met te bereiken doelen.

Kwaliteit
b4b4Transformation ziet in kwaliteit het noodzakelijke fundament
onder duurzame resultaten en bestendigheid op de lange termijn.
Richting bepalen gaat vooraf aan snelheid maken.
 
 Wees zelf de verandering
die je in de wereld wilt zien”
– Mahatma Gandhi