home homehome    
     
  home
         
         
 
Missie

Wat is de kernactiviteit van b4Transformation en ‘waartoe is zij op aard’?
b4Transformation begeleidt ontwikkelingsprocessen op zowel
organisatorisch als individueel niveau. Het is de coach die
organisaties en mensen helpt hun unieke identiteit te (her)ontdekken.

Doel op organisatorisch niveau: organisaties in hun kracht laten
komen door ze terug te laten gaan naar hun oorsprong –ziel- en kern
–mens en proces-. Van daaruit positie bepalen en het plan maken
om (in samenwerking met stakeholders) te kunnen excelleren.

Doel op individueel niveau: mensen in hun kracht laten komen en hun
passie en creativiteit aan laten boren, die hen een meerwaarde voor
hun omgeving geeft.

Visie

Welke toekomst ziet b4Transformation en hoe ziet zij haar rol daarin?
De omgeving van het huidige bedrijfsleven beweegt continu: eisende
klanten, crises, technologische ontwikkelingen, wet- & regelgeving en
samenleving vragen om verandervermogen van organisatie en mens.

b4Transformation ziet een 21e eeuw, waarin organisaties gedwongen
worden tot het maken van fundamentele keuzes. Om zich te kunnen
onderscheiden, moeten zij terug naar hun oorsprong -de ziel- en hun
kern -mens en proces-. Het samenspel met stakeholders is daarbij
voorwaarde voor succes.

b4Transformation wil in dit proces de inspirerende en betrokken partner
zijn die organisaties de mogelijke keuzes laat inzien en begeleiding
biedt in het maken van die keuze en vervolgens de organisatie en haar
medewerkers helpt om de gevraagde aanpassingen te realiseren.
  
 

“Het einde van al onze verkenningen is,
daar aankomen vanwaar we zijn vertrokken en
die plek voor het eerst echt leren kennen”
- T.S. Elliot