home homehome    
     
  home
         
         
 
Aanpak

Hoe gaat b4Transformation te werk?
Succesvol transformeren vergt een gedegen voorbereiding en aanpak.
Tijd nemen om tot de essentie door te dringen, zal leiden tot een stevig
fundament onder succes en kwaliteit van het eindresultaat. Met andere
woorden: eerst vertragen, daarna versnellen.

b4Transformation beseft dat en kiest voor een holistische benadering
van organisatie of individu en haar uitdaging. Een uitgebreide analyse
vindt daarbij in de volgende vier stappen plaats:

1. beluisteren: wat is er aan de hand, wat speelt er?
2. begrijpen: wat houdt dat in essentie in?
3. bewust worden: wat is de impact en urgentie daarvan?
4. bezielen: wat moet er gebeuren, hoe en met wie?

Voor organisaties gaan deze analyse langs missie, visie, strategie, proces,
waarden, mens, cultuur en stakeholders. Voor mensen langs o.a. eigen ‘ik’,
omgeving (mens, werk), interesse en wensen.

In deze fase staat kwaliteit van de probleemanalyse centraal. De uitkomst
wordt gehouden tegen het oorspronkelijk (organisatie) doel en de vermeende
problematiek. Vervolgens bepaalt de organisatie of het individu haar positie,
stelt prioriteiten en formuleert een plan om (terug) in haar kracht te komen.
Zodra de richting is bepaald, kan er snelheid worden gemaakt.

Alle geledingen zijn vanaf aanvang betrokken, zodat input vanuit meerdere
invalshoeken wordt verkregen. Zo worden verbinding en breed draagvlak
gecreëerd en die zijn onmisbaar om bezield te kunnen bewegen van A naar B.

b4Transformation begeleidt het traject, terwijl organisatie en mensen zelf
de transformatie tot stand brengen en laten beklijven in beleving en gedrag.
 
 

“Haast je niet;
denk, analyseer en onderneem dan actie”

- Nelson Mandela